• —KFF driver med matfiskoppdrett av laks
  • —KFF fikk konsesjon i 1986
  • —KFF er en familiebedrift
  • —Disponerer i dag 4 konsesjoner og en visningskonsesjon


engenes

Engenes, Andørja. Lokalitet Ånderkleiva.

  • —Samarbeid siden 1996 med Gratanglaks AS, drifter til sammen 7,5 konsesjoner
  • —Setter ut laks i Astafjord / Sør Troms.
  • En generasjon på hver lokalitet.
  • —Vært med som bidragsyter  i Astafjordprosjektet siden 2002.
  • —Støttespiller til Tour De Andørja

 

 

Share The Story